InnerActive הטמיעה את פתרון התכנון, תקציב, חיזוי ודיווח של Adaptive Insights בענן (SaaS).

חברת אינראקטיב הטמיעה את פתרון מתקדם בענן, לתכנון, תקציב, חיזוי ודיווח של חברת Adaptive Insights, הפתרון כולל מודלים לתכנון ובקרת הכנסות, תכנון הוצאות תפעוליות והוניות, תכנון עלויות משאבי אנוש ודוחות כספיים מוכנים לביצוע תקציב 2017 ואילך.
מערכת חברת אינראקטיב משמשת כבורסת פרסום סלולרית ומבצעת אופטימיזציה של שטחי פרסום למפתחי אפליקציות נייטיב, לשלב פרסומות וידיאו ודיספליי ממאות רשתות פרסום סלולריות על פני יותר מ־ 200 מדינות.
מערכת התכנון, התקציב והדיווח שיושמה, הינה מערכת אינטגרטיבית המכילה מודלים של תכנון והכרה בהכנסות , תכנון ובקרת הוצאות תפעוליות והוניות , תכנון עלויות כח אדם משאבי האנוש , ותכנון ובקרה של הוצאות השיווק בארגון. המערכת מתממשקת אוטומטית למספר מקורות מידע ועולמות תוכן בארגון, וטוענת במקביל נתונים ברמה יומית ממערכות ה- SBO ERP, מערכות ה- Front Desk והחיוב, מערכת SalesForce ומערכות פנימיות לניהול פעיליות ושרותים לוגיסטיים של הארגון, המבוססות גיליונות אקסל שונים.
מערכת התקציב החדשה תחליף שעות רבות של עבודה ידנית בתפעול גיליונות אקסל , שיצרו בעיות קשות של אמינות נתונים, מחסור אינטגרציה בין מערכות, וחוסר יכולת ניתוח ותצוגה של המידע המשולב.