חברת DataForce יישמה מערכת Budgeting, Planning & Reporting, בחברת טלקומוניקציה מובילה.

חברת DataForce המתמחה בייעוץ, פיתוח ויישום של פתרון לתכנון, תקצוב ובקרה, חיזוי ודיווח בארגונים בינוניים וגדולים, השלימה יישום והטמעת של מערכת Budgeting, Planning & Reporting, המבוססת תוכנת Adaptive Planning בחברה גלובלית המספקת שירותים ופתרונות לחברות טלקומוניקציה בארץ ובעולם בנושאי שימור לקוחות, באמצעות אנליזות על Big Data, בזמן אמת.
המערכת מאפשרת לאנשי הכספים ולמנהלים העסקיים בארגון לבצע את תהליכי התכנון, תיקצוב, הבקרה והניתוח של כלל הפעילויות העיסקיות והפרויקטאליות שלה ברמת פרויקט/ לקוח / עובד, ופעילות אנשי התמיכה והסיוע אצל לקוחות בחברה ברחבי העולם, במטבעות שונים, בתעריפים שונים. המערכת מאפשרת ניתוחים שונים ותחקור דינמי של המידע ובנוסף, לדוחות פיננסים כמו: רווח והפסד , מאזן מאוחד, תכנון תזרים מזומנים, המלווים בתצוגת Dashboard מתקדמת בהתאמה בחתכים שונים להנהלת החברה.
מערכת התכנון והתיקצוב שיושמה, מכילה מודלים של תכנון והכרה בהכנסות, תכנון ובקרת הוצאות תפעוליות וקפיטליות, תכנון עלויות משאבי אנוש, ותכנון ובקרה של הוצאות הנסיעה בארגון. המערכת מתממשקת אוטומטית למספר מקורות מידע ועולמות תוכן בארגון, וטוענת במקביל נתונים ברמה יומית ממערכות Priority (ERP), מערכת ComBtas לניהול הוצאות נסיעה, מערכות פנימיות לניהול פעילות שרותי המומחים בפרויקטים של החברה, וגיליונות אקסל שונים.
חשב החברה מציין ש” לפני יישום Adaptive, בצענו עבודה ידנית רבה בתפעול עשרות אקסלים, מערכות מבוזרות וכמה כלי דיווח, וחווינו קשיים בביצוע אינטגרציה של המערכות הקיימות , חוסר באמינות הנתונים וחוסר יכולת ניתוח של המידע המשולב “. הוא מוסיף ש “התוצרים היו סטטיים, והיינו צריכים מודלים הרבה יותר דינאמים, עם יכולות ניתוח, דוחות ותצוגות מתקדמות. מערכת Adaptive Planning מאפשרת לאנשי הכספים ולמשתמשים העסקיים לבצע Self Service BI קרי, ניתוח המידע, בניית דוחות, בצורה עצמאית, ללא תלות במערך מערכות המידע בארגון.”.